Program nauczania pt. „SZUKAM OBLICZAM PREZENTUJĘ”: 

 1. jest przeznaczony do realizacji w ramach przedmiotu Informatyka w ekonomii
 2. jest dedykowany uczniom liceum ogólnokształcącego realizującym rozszerzone kształcenie z przedmiotów matematyka i geografia
 3. przygotowuje uczniów do samodzielnego posługiwania się komputerem i oprogramowaniem głównie w zakresie wykonywania obliczeń, przetwarzania i analizy danych oraz wyszukiwania i prezentowania informacji
 4. zachęca uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod algorytmicznych
 5. pozwala na rozwijanie umiejętności twórczego myślenia i logicznego rozumowania
 6. umożliwia indywidualizację procesu nauczania
 7. pozwala na przygotowanie uczniów do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym
 8. pozwala na kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
 9. uwzględnia rozwijanie zainteresowań oraz planowanie przyszłości i kierunku dalszego rozwoju

 

Cały materiał programowy podzielony jest na następujące bloki tematyczne:

 1. Komunikacja i e-usługi dla e-klienta
 2. Praca w edytorze tekstu
 3. Obliczenia i analiza danych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
 4. Tworzenie bazy danych i zarządzanie informacją
 5. Prace projektowe

 

Bogdan Franczyk

Na stronach  znajdują się materiały do lekcji  z przedmiotu Informatyka w ekonomii
przeznaczone dla uczniów klas 2e, 2h II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.

Nazwy w menu głównym odpowiadają poszczególnym działom programu nauczania.

W każdym dziale podane są zagadnienia omawiane na zajęciach w ramach kolejnych lekcji.

Zapraszam do korzystania.

Bogdan Franczyk